Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie
2988 0 Plan zajęć
25121 0 Rekrutacja 2020/2021
20299 0 Logowanie do
E-dziennika
22307 20299 Nowe konto
w E-dzienniku
4063 0 Galeria ZSME
15000 4063 Office 365
20304 0 Kontakt
Technikum Nr. 4 najlepsze w Tarnowie

10 stycznia 2019 roku ogłoszony został ranking najlepszych liceów i techników w Polsce. W Rankingu Techników 2019 zajęliśmy 80 miejsce – a tym samym pierwsze miejsce w Tarnowie i 10 miejsce w Małopolsce! Wyświetl Ranking.

Akademia CISCO

Od 10.01.2011 roku w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych działa Szkolna Akademia CISCO. Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w kilku kursach np.: IT Essentials (1 semestr), CCNA Discovery (2 semestry), CCNA Exploration (2 semestry). Większość kursów jest w języku polskim. Uczestnicząc w akademii uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z oprogramowania Packet Tracer oraz wszelkich materiałów dydaktycznych CISCO.

Kategoria: Historia szkoły
Partnerzy
Historia szkoły 2010 – 2019
2010 ZSME aktywnie włączył się w obchody 680. rocznicy nadania praw miejskich poprzez udział w przygotowanie spektaklu „Wielcy Miasta Tarnowa”, promując sylwetkę Patrona Tadeusza Tertila. W ZSME wprowadzone zostało elektroniczne protokołowanie zebrań rady pedagogicznej. 2011 W Technikum Nr 4 przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna w obszarze „Procesy”. Nie utworzono oddziałów klas pierwszych  ...
Kategoria: Historia szkoły,
Historia szkoły 1990 – 1999
1990 Zarządzeniem KOiW w Tarnowie z dn. 12 lipca 1990r. z ZSME w Tarnowie wyłączono z dniem 31 sierpnia 1990r. następujące jednostki pedagogiczne: TZ na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności obróbka skrawaniem i budowa maszyn, LZ w zawodzie pracownik ruchu telekomunikacyjnego oraz ZSZ w zawodzie monter urządzeń telekomunikacyjnych. z wyłączonych jednostek pedagogicznych utworzono Zespół Szk...
Kategoria: Historia szkoły,
Historia szkoły 1970 – 1979
1970. Uruchomiono Technikum Elektryczne dla Pracujących istniejące do 1992 r. 1971/1972. Otwarto Technikum Elektryczne na podbudowie siedmioklasowej szkoły podstawowej o specjalności elektroenergetyka i Liceum Zawodowe w zawodzie budowa i naprawa maszyn. 1972. Utworzono zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, w skład którego wchodziły: Technikum Mechani...
Kategoria: Historia szkoły,
Historia szkoły 1881 – 1959
1881. Staraniem Towarzystwa Pedagogicznego powstała szkoła przemysłowo-handlowa, zwana następnie przemysłową uzupełniającą. Mieściła się w budynku Szkoły Wydziałowej Męskiej im. M. Kopernika. Pierwszym jej dyrektorem został profesor gimnazjalny Roman Vimpeller. 1884. Dyrektorem został Wincenty Maziarski. 1888. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji szkoła posiadała następującą strukturę: klasa prz...
Kategoria: Historia szkoły,
Historia szkoły 2000 – 2009
2000 Przeprowadzono łączony egzamin dojrzałości z egzaminem do PWSZ w Tarnowie. Zaprzestano kształcenia w ZSZ w zawodzie ślusarz – spawacz. 2001 Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenia miasta Tarnowa – utworzono XII LO i Technikum nr 4 wchodzące w skład ZSME. Szkoła […]
Kategoria: Historia szkoły,
Historia szkoły 1980 – 1989
1981 Utworzono Policealne Studium Zawodowe o specjalności: obsługa urządzeń pocztowych i telekomunikacyjnych – istniejącej do 1982 roku. 1982 W Liceum Zawodowym powstała nowa specjalność: elektromechanik urządzeń przemysłowych. 1983 Dyrektorem została Stanisława Boćko. 1984 Utworzono Policealne Studium Zawodowe o specjalności: ochrona środowiska – istniejące do 1986 roku. 1987 Otwarto ...
Kategoria: Historia szkoły,
Historia szkoły 1960 – 1969
1961. Szkoła otrzymała nowo zbudowany budynek szkolny przy ul. Szujskiego. 1962/1963. Dyrektorem został Ludomir Felis. W szkole nastąpiło oddzielenie Szkoły Rzemiosł Budowlanych od Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zorganizowano 2-letnią ZSZ dla pracujących w PKS Oddział w Tarnowie w zawodzie kierowca samochodowy, którą w 9 lat później przeniesiono do ZSZ przy ul. Legionów. 1965. Otwarto 3-letnie Tech...
Kategoria: Historia szkoły,

logo microsoft

logo mche

logo zmt

logo 4metal

logo marcosta

logo pwsz

logo wls