1981
Utworzono Policealne Studium Zawodowe o specjalności: obsługa urządzeń pocztowych i telekomunikacyjnych – istniejącej do 1982 roku.

1982
W Liceum Zawodowym powstała nowa specjalność: elektromechanik urządzeń przemysłowych.

1983
Dyrektorem została Stanisława Boćko.

1984
Utworzono Policealne Studium Zawodowe o specjalności: ochrona środowiska – istniejące do 1986 roku.

1987
Otwarto w Policealnym Studium Zawodowym nową specjalność: oprogramowanie maszyn cyfrowych.