2000
Przeprowadzono łączony egzamin dojrzałości z egzaminem do PWSZ w Tarnowie. Zaprzestano kształcenia w ZSZ w zawodzie ślusarz – spawacz.

2001
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenia miasta Tarnowa – utworzono XII LO i Technikum nr 4 wchodzące w skład ZSME. Szkoła nie dokonała naboru spośród uczniów klas ósmych szkół podstawowych w związku z przeprowadzoną ogólnopolską reformą systemu edukacji.

2002
W 2002 r. szkoła po raz pierwszy dokonała naboru do szkół ponadgimnazjalnych powołanych uchwałą Rady Miasta z 27.12.2001 r., na mocy której utworzy się dwie klasy XII Liceum Ogólnokształcącego i cztery klasy IV Technikum w ZSME. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie likwidacji Liceum Zawodowego. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego czteroletnie Technikum nr 4. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w trzyletnie XII Liceum Ogólnokształcącego. Szkoła otrzymała nowe poszycie dachu.

2003
Likwidacja Warsztatów Szkolnych jako gospodarstwa pomocniczego. W czerwcu ukończyła szkołę ostatnia klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkoła otrzymała nowe poszycie dachu. W ramach projektu współfinansowanego przez UE szkoła uzyskała 19 stanowisk komputerowych i wiele cennego sprzętu informatycznego.

2004
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie likwidacji Technikum Zawodowego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie przekształceń w ZSME polegających na likwidacji warsztatów szkolnych i przekazania majątku na potrzeby Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego. W czerwcu ukończyły szkołę ostatnie klasy Liceum Zawodowego. W październiku Technikum nr 4 otrzymało tytuł „Szkoły z klasą” w ramach akcji organizowanej przez „Gazetą Wyborczą” oraz Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, w tym samym miesiącu Zespól Szkól otrzymał Certyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

2005
Uchwała Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego na podbudowie liceum ogólnokształcącego w szkołę policealną dla młodzieży o nazwie Szkoła Policealna nr 3. W kwietniu i maju uczniowie klas 3 XII Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum przystąpili do egzaminu maturalnego w nowej formule. W czerwcu ukończyły szkołę ostatnie klasy pięcioletniego Technikum Zawodowego.

2006
Uroczyste obchody 125-lecia istnienia szkoły.

2007
1 miejsce lekkoatletów ZSME w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej, 1 miejsce ZSME w Mistrzostwach Tarnowa w Lekkiej atletyce, wicemistrzostwo siatkarzy LO z ZSME, 1 miejsce ZSME w Mistrzostwach Tarnowa w Piłce Siatkowej Chłopców, drużyna siatkarzy ZSME wygrała po raz piąty V Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezesa Miasta Tarnowa w Piłce Siatkowej Chłopców. III miejsce ZSME we współzawodnictwie sportowym w Tarnowie.

Projekt współfinansowany przez UE – szkoła uzyskała drugą pracownię z 20 stanowiskami komputerowymi oraz wiele cennego sprzętu informatycznego.

1.09.2007 w ramach współpracy zajęcia specjalistyczne i pracownie realizowane są w TCKP.

W XI Międzynarodowym Biegu Ulicznym w Bańskiej Bystrzycy startujący po raz piąty uczniowie ZSME odnieśli największy sukces w dotychczasowych startach zdobywając 3 złote i 1 srebrny medal.

2008
Paweł Krzemiński 3 Teb uzyskał nagrodę II stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jarosław Korus 3 TEB został finalistą Olimpiady wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

1 miejsce ZSME w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa.

Technikum nr 4 z ZSME uzyskało 1 miejsce w wynikach egzaminu maturalnego na terenie Tarnowa.

Maj 2008 – I miejsce Katarzyny Lebicy uczennicy kl. 2LOe w finale IX Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej zorganizowanym przez Towarzystwo Sokół Świat Pracy.

Czerwiec 2008 Uchwała Rady Miasta w sprawie nadania Technikum Nr 4 imienia Tadeusza Tertila.

Wrzesień/październik – wykonano nową elewacje szkoły i podjazd dla niepełnosprawnych.

30 października – uroczyste nadanie Technikum Nr 4 imienia oraz wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Tadeusza Tertila.