1990
Zarządzeniem KOiW w Tarnowie z dn. 12 lipca 1990r. z ZSME w Tarnowie wyłączono z dniem 31 sierpnia 1990r. następujące jednostki pedagogiczne: TZ na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności obróbka skrawaniem i budowa maszyn, LZ w zawodzie pracownik ruchu telekomunikacyjnego oraz ZSZ w zawodzie monter urządzeń telekomunikacyjnych. z wyłączonych jednostek pedagogicznych utworzono Zespół Szkół Mechanicznych w Tarnowie przy ul. Staszica.

1991
Dyrektorem ZSME został Jan Onak. W Technikum Elektronicznym otwarto nową specjalność – elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe. Nastąpiło nadanie sztandaru szkole z okazji 110 rocznicy jej istnienia.

1992
Uruchomiono dwie nowe pracownie informatyczne. W Technikum Elektronicznym powstała nowa specjalność: radiotechnika i telewizja. Oddano do użytku szkoły nową halę sportową.

1996
Staraniem Kuratorium Oświaty w Tarnowie i Ministerstwa Edukacji Narodowej na terenie wydzielonej hali w warsztatach szkolnych uruchomiono nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego. 29 listopada nastąpiło przyłączenie szkoły do INTERNETu.

1997
Szkoła rozpoczyna wynajmowanie pomieszczeń dla Niepublicznej Szkoły Biznesu z uprawnieniami szkoły publicznej. W Liceum Zawodowym w miejsce zawodu: mechanik naprawy maszyn i urządzeń wprowadzono kształcenie w zawodzie obróbka skrawaniem.

1998
W Technikum utworzono klasę o specjalności: urządzenia i instalacje gazowe. Przeprowadzono również łączony egzamin dojrzałości z egzaminem wstępnym do AGH w Krakowie.

1999
Decyzją władz miejskich zlikwidowano internat szkolny, podejmując remont w celu przekazania budynku powstałemu Gimnazjum nr 11. W Liceum Zawodowym zamieniono kształcenie w zawodzie elektromechanik urządzeń przemysłowych na elektryk. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 1999 r. powołano publiczne Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład ZSME. Uruchomiono dwie klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilach: matematyczno – informatycznym i ogólnym z poszerzonym językiem angielskim; zaprzestano kształcenia w LZ w zawodzie obróbka skrawaniem.