Dane teleadresowe:

Ul. Szujskiego 13, 33-100 Tarnów.
tel. (014) 621 61 84,
tel/fax. (014) 621 61 83

 • Sekretariat główny: sekretzsme@umt.tarnow.pl
 • Rekrutacja: rekrutacja@zsme.tarnow.pl
 • Księgowość: ksiegzsme@umt.tarnow.pl
 • Dyrektor główny – dr inż. Grzegorz Szerszeń: dyrzsme@umt.tarnow.pl, g.szerszen@zsme.tarnow.pl
 • Zastępca dyrektora – mgr Marta Piszczek: m.piszczek@zsme.tarnow.pl
 • Zastępca dyrektora – mgr inż. Marcin Kowalski: m.kowalski@zsme.tarnow.pl

Dyżury:

Sekretariat główny czynny w godzinach:

 • poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30.

Sekretariat młodzieżowy czynny w godzinach:

 • poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30.

Kierownictwo szkoły:

dr inż. Grzegorz Szerszeń 
dyrzsme@umt.tarnow.pl
g.szerszen@zsme.tarnow.pl

mgr Marta Piszczek 
m.piszczek@zsme.tarnow.pl


mgr inż. Marcin Kowalski
m.kowalski@zsme.tarnow.pl

O szkole.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych należy do nowoczesnych placówek oświatowych o bogatej tradycji. Skupia w swoich murach młodzież nie tylko z miasta Tarnowa, ale i z jego okolic. Istnienie szkoły datuje się już na koniec XIX wieku. W skład Zespołu Szkół wchodzą: Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila, XII Liceum Ogólnokształcące, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 oraz Szkoła Policealna Nr 3. Szkoła ma bardzo dogodnie położenie – w centrum miasta, w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych.

ZSME posiada bogato wyposażoną bazę dydaktyczną, pięć pracowni komputerowych, kompleks sportowo-rekreacyjny. Część zajęć z przedmiotów zawodowych odbywa się w sąsiadującym Centrum Kształcenia Praktycznego, gdzie wszyscy uczniowie mogą również odbywać miesięczne praktyki zawodowe.

Szkoła współpracuje z lokalnymi pracodawcami: ELPLC S.A., Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Hymon Fotowoltaika sp. z o.o., Marcosta, Tauron Dystrybucja, Logomar. W ramach specjalnych umów poszczególne kierunki kształcenia objęte są patronatem firm działających w danej branży:

 • technik elektryk jest od 2021 r. objęty patronatem Hymon Fotowoltaika, dynamicznie rozwijającej się firmy  w  branży PV,  
 • technik automatyk jest wspierany przez uznaną firmę ELPLC S.A., działającą w branży automotive i szeroko pojętej automatyce procesów produkcyjnych,
 • technik mechatronik jest wspierany przez znaną firmę ZMT Tarnów.

Od 2010 roku w szkole funkcjonuje Szkolna Akademia CISCO, w ramach której uczniowie mają możliwość uczestniczyć w wielu kursach e-learningowych przygotowanych przez firmę CISCO np.: IT Essentials – budowa, obsługa i naprawa komputera PC i CCNA Routing and Switching – projektowanie, diagnostyka i zarządzanie siecią komputerową.

W szkole działa również ośrodek egzaminacyjny Certiport umożliwiający uzyskiwanie przez uczniów międzynarodowych certyfikatów między innymi firmy Microsoft np.: MTA – Microsoft Technology Associate, MOS – Microsoft Office Specialist.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele ZSME mają dostęp do platformy Microsoft 365 w skład której wchodzą:

 • Skrzynka pocztowa o pojemności 50GB dla każdego użytkownika,
 • OneDrive – wirtualny dysk sieciowy o rozmiarze 5TB dla każdego użytkownika,
 • Aplikacje online: Word, Excel, PowerPoint, Sway, Teams, Sharepoint, Forms i wiele innych

Oprócz firm branży technicznej, szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami, głównie PWSZ w Tarnowie i AGH w Krakowie oraz ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

Uczniowie ZSME osiągają liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich – zarówno zawodowych takich jak: Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, Olimpiada Wiedzy Technicznej, E(x)plory, jak również humanistycznych: z powodzeniem rywalizujemy z uczniami liceów ogólnokształcących w Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich. Nasze technikum, jako jedyna szkoła zawodowa w Polsce, wzięło udział w zawodach centralnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dwukrotnie byliśmy organizatorami „Tarnowskiej nocy debat”, w których brało udział 16 drużyn uczniowskich z całej Polski. Klub Mówców ZSME organizuje Regionalny Turniej Debat „Salon Niepodległości im. Tadeusza Tertila”. Od wielu lat uczniowie osiągają wysokie miejsca w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.

Dwukrotnie organizowaliśmy festiwal nauki połączony ze szkolnym konkursem E(x)plory afiliowanym przez Fundację Zaawansowanych Technologii.

Najlepsi absolwenci szkoły regularnie otrzymują nagrodę im. Jana Szczepanika przyznawaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie.

Sukcesy uczniów to również sukcesy ZSME, co wielokrotnie zostało potwierdzone wysokimi miejscami w rankingu techników „Perspektywy” – tytuł srebrnej szkoły w 2017 r. i w 2018 r. oraz tytuł złotej szkoły w 2019 r. i w 2021 r. Szkoła otrzymała również tytuł „Małopolskiej Szkoły z Pasją” za stworzenie ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych.

W ZSME działa Szkolny Wolontariat. Uczniowie zrzeszeni w nim,  brali udział w wielu projektach, m.in.: „Szkoła bez przemocy”, „Umierać po ludzku”, byli wyróżniani tytułem „Wolontariusz Roku” oraz są laureatami ogólnopolskich konkursów.

Historia ZSME.

Udostępnij w mediach społecznościowych: