zsme_smallZespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych należy do nowoczesnych placówek oświatowych o bogatej tradycji. Skupia w swoich murach młodzież nie tylko z miasta Tarnowa, ale i z jego okolic. Istnienie szkoły datuje się już na koniec XIX wieku. W jej strukturze znajdowały się kiedyś klasy przemysłowe oraz oddziały zawodowe budowlane i mechaniczne. Obecnie Zespół Szkół tworzą: Technikum nr 4, XII Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna nr 3, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2. Szkoła ma bardzo dogodne położenie, znajduje się w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych, dworca PKP i PKS.

Historia ZSME.

Dyżury:

  • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
  • Sekretariat młodzieżowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Dane teleadresowe:
33-100 Tarnów
Ul. Szujskiego 13, 33-100 Tarnów.
tel. (014) 621 61 84,
tel/fax. (014) 621 61 83

Adresy e-mail:

Dyżury:

  • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
  • Sekretariat młodzieżowy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Dyrektor główny   Zastępcy dyrektora
dyrektor1 dyrektor3 dyrektor2
mgr Jan Onak 

dyrzsme@umt.tarnow.pl

mgr Marta Piszczek 

m.piszczek@zsme.tarnow.pl

dr inż. Grzegorz Szerszeń 

g.szerszen@zsme.tarnow.pl