1970.
Uruchomiono Technikum Elektryczne dla Pracujących istniejące do 1992 r.

1971/1972.
Otwarto Technikum Elektryczne na podbudowie siedmioklasowej szkoły podstawowej o specjalności elektroenergetyka i Liceum Zawodowe w zawodzie budowa i naprawa maszyn.

1972.
Utworzono zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, w skład którego wchodziły: Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Elektryczne i Technikum Elektryczne dla pracujących.

1976.
1 lipca 1976 do ZSME włączono Technikum Mechaniczne przy ul. Staszica. W Technikum Mechanicznym występowały wówczas specjalności: obróbka skrawaniem, budowa maszyn, aparatura kontrolno-pomiarowa, spawalnictwo i urządzenia chłodnicze, a w Technikum Mechanicznym dla Pracujących specjalności: obróbka skrawaniem i odlewnik. Szkoła ta odłączyła się od ZSME w 1990 roku i utworzyła ponownie odrębną placówkę oświatową pod nazwą Zespół Szkół Mechanicznych. Utworzono Zasadniczą Szkołę Przysposabiającą istniejącą do 1992 roku.

1977.
Powołano Technikum Elektroniczne o specjalności: elektronika ogólna – istniejącej do 1996 roku.

1979.
Otwarto Policealne Studium Zawodowe o specjalności elektronika – istniejącej do 1982 roku. W Technikum Elektronicznym utworzono nową specjalność: urządzenia elektroniczne, która istniała do 1996 roku. Powstała Izba Pamięci i Tradycji Narodowej oraz Tradycji Szkoły. W ZSZ rozpoczęto kształcenie w zawodzie: monter urządzeń telekomunikacyjnych. W 1990 roku szkoła ta przeszła do Zespołu Szkół Mechanicznych.