1961.
Szkoła otrzymała nowo zbudowany budynek szkolny przy ul. Szujskiego.

1962/1963.

Dyrektorem został Ludomir Felis. W szkole nastąpiło oddzielenie Szkoły Rzemiosł Budowlanych od Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zorganizowano 2-letnią ZSZ dla pracujących w PKS Oddział w Tarnowie w zawodzie kierowca samochodowy, którą w 9 lat później przeniesiono do ZSZ przy ul. Legionów.

1965.
Otwarto 3-letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie ZSZ.