W związku z tym, że rok 2020 został ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawła II, Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych pragnie zaprosić uczniów do refleksji nad testamentem intelektualnym Papieża zawartym w książce „Pamięć i tożsamość”. Chcemy tym samym uczcić 100. rocznicę urodzin Papieża i przypomnieć znaczenie Jego pontyfikatu dla Polski, Europy i świata. Proponujemy udział w Międzyszkolnym Interdyscyplinarnym Konkursie „Pamięć i tożsamość” – intelektualny testament Jana Pawła II. 

Naszą troską jest, aby nauczanie Papieża – Polaka stało się punktem wyjścia do rozważań współczesnego młodego pokolenia nad istotą wolności i tożsamości człowieka, rolą kultury w dziejach narodu oraz przyczynami zła w świecie.Konkurs ma na celu popularyzowanie myśli Jana Pawła II, rozwijanie zainteresowań literackich, filozoficznych, historycznych i teologicznych uczniów, inspirowanych podjętą lektura, rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. Powyższe działania służą wychowaniu świadomego wartości młodego pokolenia.

Młodzież może wykazać się kreatywnością w następujących kategoriach: praca literacka, reportaż fotograficzny, etiuda filmowa. Materiały i informacje dotyczące konkursu będą zamieszczone na stronie naszej szkoły.

Finał przedsięwzięcia przewidziany został na dzień 18 maja 2020 roku.

Honorowy patronat nad Konkursem objął Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Inicjatywie patronują także: Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Gość Niedzielny. Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Załączniki: