Społeczność ZSME postanowiła włączyć się w akcję zbiórki ciepłej odzieży i butów dla dzieci z Nepalu. Ubrania nowe lub w bardzo dobrym stanie, można przynosić do biblioteki szkolnej do dnia 7 czerwca 2019 roku!

Bardzo prosimy o wsparcie inicjatywy!!!

Koordynatorki akcji Renata Chlupka – Kosiba i Grażyna Dziurok