Wyniki konkursu szkolnego na najaktywniejszego kolarza – ucznia ZSME rozegranego w ramach ogólnopolskiej akcji „Rowerowa Stolica Polski”:

1 miejsce: Jakub Olszówka kl. 2IAP z wynikiem 446 km

2 miejsce: Jakub Kardaś kl. 4 TA – 438 km

3 miejsce: Szymon Czeluśniak kl. 2 TAG – 369 km

W kategorii dziewcząt zwyciężyła Anna Krajewska (2 TAG), która przejechała 120 km.

Największą aktywnością do czasu rozpoczęcia konkursu, tj. do 16 września wykazali się uczniowie: Filip Mleczko (2 TAG), który w tym czasie przejechał 207 km, oraz Szymon Czeluśniak z wynikiem 98 km.

Ogółem najwięcej kilometrów w ramach całej akcji „Rowerowa Stolica Polski” dla ZSME przejechali uczniowie: Szymon Czeluśniak 467 km,  Jakub Olszówka 446 km, Jakub Kardaś 438 km, Filip Mleczko 392 km, oraz Konrad Krzemiński 340 km.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za włączenie się do konkursu i gratulujemy osiągniętych wyników!!! Dla najlepszych zostaną ufundowane nagrody rzeczowe.