Mateusz Domin, uczeń klasy 3IA zajął 1 miejsce w konkursie szachowym w grupie LO3 (uczniowie klas trzecich liceów i techników) w internetowym ogólnopolskim konkursie szachowym „SzachMaks” organizowanym przez organizację „Mogalo”. Konkurs polegał na rozwiązaniu kilkunastu zadań – zagrań szachowych, w których uczestnicy mieli za zadanie wybrać najlepszy możliwy ruch dla przedstawionej sytuacji.

Koordynatorem konkursu w ZSME był Marcin Kowalski.