W ramach akcji „Pola Nadziei” zorganizowanej przez Tarnowskie Hospicjum Domowe został rozstrzygnięty konkurs „Żonkilowa poduszka”. Ze względu na wysoki poziom prac, jury konkursowe postanowiło przyznać nagrody wszystkim uczestnikom oraz wyróżnić kilka. Dariusz Stasiowski, uczeń klasy 1MB, znalazł się w gronie uhonorowanych uczniów. Niezwykłe poduszki, decyzją zarządu placówki, zostały przekazane podopiecznym hospicjum.