Poniżej znajduje się harmonogram praktyk w roku szkolnym 2020/2021

Data Klasy
07.09.2020 – 02.10.20203TA
05.10.2020 – 30.10.20203TC
02.11.2020 – 27.11.20203IA, 2TCG
11.01.2021 – 05.02.20213IB, 3MA
01.03.2021 – 26.03.20212TAG, 2TIG
05.04.2021 – 07.05.20213MB
10.05.2021 – 04.06.20212TMG