Kwalifikacje zawodowe:

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedmioty punktowane:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • j. obcy,
 • fizyka i astronomia

Próg punktowy: 90

Liczebność oddziału: 32 (jeden oddział)

Szkoła posiada 5 pracowni komputerowych z dostępem do sieci Internet, wyspecjalizowane pracownie do przedmiotów zawodowych oraz kompleks sportowo – rekreacyjny. Przedmioty zawodowe prowadzone w pracowniach obejmują:

 • podstawy mechatroniki (BHP, podstawy obwodów elektrycznych, układów elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych)
 • technologie i konstrukcje mechaniczne (rysunek techniczny, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, budowa i zasada działania maszyn i urządzeń oraz wytwarzanie części maszyn)
 • urządzenia i systemy mechatroniczne (sterowanie elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne, PLC, sensoryka, układy komunikacyjne oraz technika regulacji)
 • pracownia urządzeń mechatronicznych (pomiar wielkości geometrycznych, elektrycznych, ciśnienia, itp., programowanie sterowników PLC oraz naprawa urządzeń mechatronicznych)
 • programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (programowanie CAD/CAM, Sinumeric, MTS)

Przedmioty zawodowe prowadzone w pracowniach obejmują zajęcia zgodnie z podstawą programową dla zawodu technik mechatronik:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

 1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych (technologie i konstrukcje mechaniczne, rysunek techniczny, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, budowa i zasada działania maszyn i urządzeń mechatronicznych, dobór elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych).
 2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych (konstruowanie i wykonywanie układów sterowania pneumatycznego, hydraulicznego, elektropneumatycznego i elektrohydraulicznego oraz dobór elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych).
 3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych (sterowanie elektryczne i elektroniczne urządzeniami mechatronicznymi z wykorzystaniem sterowników PLC, układów mikroprocesorowych, stycznikowych i przekaźnikowych).
 4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych (podłączanie urządzeń i systemów mechatronicznych do układów zasilania mediami roboczymi, podłączanie układów komunikacyjnych urządzeń i systemów mechatronicznych, uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz wykonywanie niezbędnych regulacji).
 5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (konserwacja i monitorowanie pracy obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) oraz  urządzeń i systemów mechatronicznych ).

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

 1. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych (obsługa i eksploatacja obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), urządzeń i systemów mechatronicznych , analiza procesów technologicznych, lokalizacja uszkodzeń, oprogramowanie wspomagające proces projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych (AutoCAD, Virtual Pnaumo LAB, Electronic Workbench), tworzenie projektów układów sterowania).
 2. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych (zasady rysowania schematów układów elektrycznych i elektronicznych, pneumatycznych, hydraulicznych oraz mechanicznych urządzeń i systemów mechatronicznych, sporządzanie dokumentacji technicznych urządzeń i systemów mechatronicznych z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie CAD/CAM (ang. Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)).
 3. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych (zasady tworzenia programów i programowanie urządzeń programowalnych (obrabiarki CNC, sterowniki PLC, układy mikroprocesorowe), opracowywanie programów do sterowania urządzeniami i systemami mechatronicznymi na podstawie opisu graficznego lub procesu technologicznego (obrabiarki CNC – Sinumeric, Fanuc, CAD/CAM, MTS, sterowniki PLC- język LAD, FBD; systemy mikroprocesorowe- Asembler, Bascom), analizowanie, testowanie i modyfikacja działania programów sterujących, konstruowanie i programowanie robotów mobilnych w oparciu o zestaw Lego Mindstroms NXT 2.0).

Obowiązkowa jest nauka dwóch języków obcych z możliwością podziału klasy na grupy ze względu na stopień zaawansowania:

 • angielski (2h / 2h / 2h / 3h /3h)
 • niemiecki (2h / 2h / 2h / 1h /1h)

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym (rozkład dodatkowych godzin w kolejnych klasach) – matematyka (1h, 1h, 2h, 2h, 2h).

Dodatkowe informacje.

Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (możliwość uzyskania uprawnień eksploatacyjnych do 1kV) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego (budynek przyległy do ZSME).

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w ZSME, a zajęcia praktyczne w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie zdobywane są umiejętności w ramach kwalifikacji zawodowych.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają bezpłatny dostęp usługi Office 365 dla uczniów i nauczycieli.

Cechy usługi:

 • Poczta o pojemności 50GB dla każdego użytkownika, maksymalny rozmiar wiadomości: 150MB,
 • OneDrive – wirtualny dysk sieciowy o rozmiarze 5TB dla każdego użytkownika,
 • Aplikacje online: Word, Excel, PowerPoint, Sway, Skype dla firm, Teams, Sharepoint, Forms