Kwalifikacje zawodowe:

 • ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.
 • ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.

Przedmioty punktowane:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • j. obcy,
 • fizyka i astronomia

Próg punktowy: 90

Liczebność oddziału: 32 (jeden oddział po szkole podstawowej)

Technik automatyk według klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy zapewnia pomoc techniczną inżynierom automatyki w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (sterowniki, regulatory, przekaźniki, aparatura kontrolno-pomiarowa).

Zawód technik automatyk 311909 został przypisany do IV poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Należy do zawodów wyodrębnionych w branży elektroniczno-mechatronicznej. Kształcenie w tym zawodzie może być realizowane na poziomie technikum. Na zawód składają się dwie kwalifikacje: ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej oraz ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej. Ponadto istnieje możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik automatyk.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej:

 1. montowania układów automatyki przemysłowej;
 2. uruchamiania układów automatyki przemysłowej;
 3. obsługi układów automatyki przemysłowej;

oraz w zakresie kwalifikacji ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej:

 1. organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej;
 2. wykonywania czynności związanych z konserwacją układów automatyki przemysłowej;
 3. wykonywania czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

 CELE KIERUNKOWE ZAWODU

 1. montowanie układów automatyki przemysłowej
 2. uruchamianie układów automatyki przemysłowej
 3. obsługa układów automatyki przemysłowej
 4. konserwacja układów automatyki przemysłowej
 5. organizowanie prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej
 6. wykonywanie czynności związanych z diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej

Teoretyczne przedmioty zawodowe dla kwalifikacji:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej oraz ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. Język obcy zawodowy
 3. Elektrotechnika i elektronika
 4. Rysunek techniczny
 5. Podstawy automatyki

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych dla kwalifikacji: ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej oraz ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

 1. Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 2. Pracownia sterowników PLC
 3. Pracownia automatyki

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych dla kwalifikacja ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

 1. Pracownia montażu układów automatyki
 2. Pracownia obsługi układów automatyki

Kwalifikacja ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Teoretyczne przedmioty zawodowe

 1. Język obcy zawodowy

Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych

 1. Pracownia eksploatacji układów automatyki przemysłowej
 2. Pracownia diagnostyki układów automatyki przemysłowej

Praktyka zawodowa – 1 miesiąc w klasie 3 i 1 miesiąc w klasie 4. Realizowana w Centrum Kształcenia Zawodowego oraz u pracodawców.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

XXI wiek to czas przemysłu 4.0. czyli integracji inteligentnych maszyn, systemów. To czas w którym wprowadza się zmiany w procesach produkcyjnych, które mają na celu zwiększenie wydajności wytwarzania. Przemysł 4.0 nie tylko dotyczy technologii, dotyczy także nowych sposób pracy i roli ludzi w procesach przemysłowych. Nieodzownym elementem w tym procesie zajmuje także edukacja zawodowa, która powinna być dostosowana do potrzeb rynku pracy. Wiek XXI to także automatyzacja procesów przemysłowych polegająca na zastąpieniu człowieka poprzez automaty, roboty. Technik automatyk jest zawodem, który wpisuje się w rozwój Przemysłu 4.0 oraz w rozwój automatyzacji procesów przemysłowych. Na rynku pracy istnieje potrzeba wykwalifikowanej średniej kadry technicznej, która zapewni prawidłowe funkcjonowanie Przemysłu 4.0. Według statystyk publikowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy a także przez Barometr Zawodów technik automatyk jest zawodem zrównoważonym. Oznacza to, że wszyscy absolwenci szkół w tym zawodzie zostaną wchłonięci przez rynek pracy. Są rejony w których zapotrzebowanie przewyższa liczbę absolwentów, ale jest to w tych regionach Polski w których rozwinięty jest przemysł.

Obowiązkowa jest nauka dwóch języków obcych z możliwością podziału klasy na grupy ze względu na stopień zaawansowania:

 • angielski (2h / 2h / 2h / 3h /3h)
 • niemiecki (2h / 2h / 2h / 1h /1h)

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym (rozkład dodatkowych godzin w kolejnych klasach) – matematyka (1h, 1h, 2h, 2h, 2h).

Dodatkowe informacje.

Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (możliwość uzyskania uprawnień eksploatacyjnych do 1kV) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego (budynek przyległy do ZSME).

Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają bezpłatny dostęp usługi Office 365 dla uczniów i nauczycieli.

Cechy usługi:

 • Poczta o pojemności 50GB dla każdego użytkownika, maksymalny rozmiar wiadomości: 150MB,
 • OneDrive – wirtualny dysk sieciowy o rozmiarze 5TB dla każdego użytkownika,
 • Aplikacje online: Word, Excel, PowerPoint, Sway, Skype dla firm, Teams, Sharepoint, Forms