Dnia 28 marca 2018 roku odbył się szkolny konkurs ortograficzny. Zadaniem uczniów było napisanie ze słuchu najeżonego trudnościami tekstu. W dyktandzie wzięło udział 20 uczniów ZSME. Trzecie miejsce zajął Jakub Bajorek – uczeń klasy 1IB. Drugie miejsce – Radosław Barwacz także z klasy 1IB. Zwycięzcą został Krzysztof Walkowicz– uczeń klasy 3IC. Serdecznie gratulujemy.

Konkurs zorganizowany został przez panią Iwonę Przebędę a przeprowadzony przez pana Piotra Nadolnika – studenta PWSZ w Tarnowie.