Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas młodszych związane z informacją o przewidywanych ocenach rocznych – 13 czerwca 2022 r.

godz. 1600 
kl. 1TA – sala 49
kl. 1TC – sala 69
kl. 1IA – sala 58
kl. 1IB – sala 60
kl. 1TM – sala 55
kl. 1AU – sala 75
kl. 3TIG – sala P2
kl. 2TA – sala 43
kl. 2TC – sala 71
kl. 2IA – sala 59
kl. 2IC – sala 73
kl. 2IB – sala 77
kl. 2TM – sala P1
kl. 2AU – sala 41
godz. 1700   
kl. 3TAG – sala P2
kl. 3TCG – sala 69
kl. 3TMG – sala 58
kl. 3TAP – sala 49  
kl. 3IAP – sala 55
kl. 3IBP – sala 60
kl. 3TMP – sala 73
kl. 3TCP – sala 59  
Udostępnij w mediach społecznościowych: