„Perspektywy” po raz 24. ogłosiły ranking najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce.

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Techników „Perspektywy” 2022 r. Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila zdobyło tytuł „Złotej Szkoły 2022” i zajęło odpowiednio:

  • 1 miejsce w Tarnowie
  • 6 miejsce w Małopolsce
  • 35 miejsce w Polsce

W Rankingu Techników rozkład kryteriów był następujący: wyniki z egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki z egzaminów maturalnych z przedmiotów dodatkowych (30%), wyniki z egzaminów zawodowych (30%) oraz sukcesy w olimpiadach (20%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Zdobycie wysokiego miejsca  ogólnopolskiego Rankingu jest dla naszego technikum zasłużonym powodem do dumy.

Gratulacje składamy nauczycielom Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, a przede wszystkim ubiegłorocznym maturzystom, którzy ciężką pracą oraz wynikami z egzaminów zewnętrznych pomogli zdobyć szkole wysokie miejsce w rankingu i wyróżnić ją na tle pozostałych szkół ponadpodstawowych.

Źródło:

Udostępnij w mediach społecznościowych: