Praktyki zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie (budynek przyległy do ZSME).

Harmonogram praktyk na rok 2022/2023

Lp.KlasaTermin praktyki
13TA05.09.2022-30.09.2022
23IA05.09.2022-30.09.2022
34TAP31.10.2022-25.11.2022
44IAP31.10.2022-25.11.2022
53TC28.11.2022-22.12.2022
63IB28.11.2022-22.12.2022
74TCP02.01.2023-27.01.2023
84IBP02.01.2023-27.01.2023
93TM13.02.2023-10.03.2023
104TMP13.03.2023-13.04.2023
113AU17.04.2023-16.05.2023
123IC22.05.2023-19.06.2023

Uczniowie naszej szkoły mogą odbywać również praktyki w zewnętrznych firmach i zakładach pracy (związanych z kształconym zawodem). Procedura postępowania oraz graniczne terminy opisana są poniżej:

  1. Do 15.07.2022 r. Zgłoszenie chęci odbywania praktyki w firmie zewnętrznej. Uczniowie składają do szkoły podanie podpisane przez dorosłego ucznia lub prawnego opiekuna (w przypadku uczniów niepełnoletnich), zawierające informacje o firmie, osobie reprezentującej firmę i potwierdzeniem zgody przyjęcia praktykanta na okres 4 tygodni (160 godzin) w roku szkolnym 2021/2022. Praktyki zawodowe odbywają się w roku szkolnym i są planowane dla każdej z klas indywidualnie zgodnie z powyższą tabelą.
  2. Miesiąc przed rozpoczęciem praktyki. Na podstawie zgłoszeń (punkt 1), przygotowywane są umowy pomiędzy ZSME, a zakładem pracy w dwóch egzemplarzach. Uczeń, najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, zanosi do zakładu pracy podpisane przez dyrektora ZSME umowy, a następnie zwraca do szkoły jeden egzemplarz podpisany przez pracodawcę. Do umowy dołączony jest program praktyki (załącznik umowy).
  3. Tydzień przed rozpoczęciem praktyki. Uczeń odbiera ze szkoły przygotowany dzienniczek, który na bieżąco wypełnia podczas odbywania praktyki w zakładzie pracy.
  4. Dwa tygodnie po zakończeniu praktyki. Uczeń po zakończeniu praktyki przynosi do szkoły wypełniony dzienniczek (wypełnione: data, tematyka zajęć i podpis opiekuna na każdy dzień praktyki, sprawozdanie praktykanta oraz ocena i opinia zakładu pracy z podpisami opiekuna/osoby odpowiedzialnej za praktykanta i pieczęciami zakładu pracy). W przypadku klas kończących praktyki w czerwcu 2023, ostateczny termin złożenia dzienniczków musi nastąpić przed klasyfikacją końcową!

Osoba odpowiedzialna za praktyki: wicedyrektor ZSME, mgr inż. Marcin Kowalski (m.kowalski@zsme.tarnow.pl)

Do pobrania:

Udostępnij w mediach społecznościowych: