PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki informuje, iż jest zainteresowany zatrudnieniem absolwentów kierunków: technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik na stanowiska związane bezpośrednio z ruchem kolejowym, przede wszystkim na stanowisko rewidenta taboru, maszynisty pojazdów trakcyjnych oraz pracownika utrzymania taboru kolejowego.

Absolwentów zainteresowanych pracą w naszym zakładzie na powyższych stanowiskach prosimy o wysłanie podać o przyjęcie do pracy na adres mailowy: rekrutacja.katowice@pkpcargo.com lub pocztą tradycyjną na adres: PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki, ul. Św. Huberta 11, 40-542 Katowice. W podaniu prosimy o wskazanie stanowiska, na jakie składana jest aplikacja.

Rewident Taboru

Rewident taboru jest odpowiedzialny za weryfikację stanu technicznego oraz drobną naprawę taboru kolejowego. Wykonuje próby hamulców zespolonych przed odjazdem pociągu.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne;
 • Bardzo dobre warunki fizyczne i psychofizyczne spełniające aktualnie obowiązujące przepisy;
 • Dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu czynności.

Kandydatom w trakcie zatrudnienia oferujemy szkolenie zawodowe, które trwa od 5.5 miesiąca do 24 miesięcy.

Maszynista pojazdów trakcyjnych

Maszynista jest odpowiedzialny za prawidłową obsługę pojazdu trakcyjnego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami kolejowymi.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne;
 • Bardzo dobre warunki zdrowotne i psychofizyczne spełniające aktualnie obowiązujące przepisy;
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • Dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu czynności.

Kandydatom w trakcie zatrudnienia oferujemy szkolenie zawodowe, które trwa około 2 lat.

Pracownik utrzymania taboru kolejowego

Pracownik utrzymania taboru kolejowego odpowiedzialny jest za naprawę i przegląd okresowy taboru trakcyjnego oraz realizację napraw bieżących i awaryjnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne;
 • Zainteresowania w zakresie budowy i naprawy urządzeń mechanicznych;
 • Umiejętności techniczne;
 • Dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu czynności.

Jako Zakład Pracy zapewniamy niezbędne wsparcie, które umożliwia realizację założonych celów. Oferujemy pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji rynkowej będącej liderem w swojej branży w oparciu o umowę o pracę, atrakcyjne warunki zatrudnienie, pracę w rozwijającym się i ambitnym zespole, pakiet atrakcyjnych benefitów (m.in. Ulgowe Usługi Transportowe), bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

Z poważaniem: Jarosław Kocoń, p.o. Dyrektor Zakładu.

Udostępnij w mediach społecznościowych: