Ogólnopolski Konkurs Programistyczny Hack Heroes dla uczniów szkół średnich to wspólna inicjatywa Fundacji Media 3.0 i SAP SE, realizowana od 2016 i wpisująca się w coroczne obchody Europejskiego Tygodnia Kodowania (http://codeweek.eu/). To jedyny tego typu konkurs w obszarze programowania skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest promocja nauki programowania oraz rozwój talentów programistycznych wśród osób młodych. Inicjatywa odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich z terenu całej Polski. Podczas trwania tegorocznego CodeWeeka od 5-25 października szkolne lub międzyszkolne zespoły będą mogły przygotowywać swoje programistyczne projekty przy wsparciu mentorów Fundacji i SAP SE, po czym zostaną one poddane ocenie profesjonalnego jury! Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone! Tegoroczna pula nagród wynosi 10 tys. zł.

W hackathonie Hack Heroes mogą wziąć udział uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych. Zespół może liczyć od 1-5 osób.

  • Zgłoszenia zespołów można przesyłać do 4 października!
  • Zgłoszenia do udziału w konkursie może składać uczeń (lider zespołu) lub nauczyciel (opiekun zespołu).
  • Temat przewodni tegorocznego hackathonu zostanie podany 5 października.
  • Prace w formie gotowych aplikacji lub prototypów aplikacji można przesyłać do 25 października do godz. 23.59.
  • Wsparcia podczas hackathonu będą udzielać uczestnikom m.in mentorzy z Fundacji Media 3.0 i z SAP SE.