Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

15 października 2018 r. odbył się próbny etap Konkursu Informatycznego „Bóbr”. Wzięło w nim udział 12 uczniów ZSME. Uczestnicy musieli rozwiązać 10 zadań o różnym poziomie trudności. Najlepsze wyniki w etapie próbnym, tj. 33,75 na 37,5 punktów, uzyskali Kacper Osika z klasy 3IA oraz Dominik Pająk z 4IB.

Gratulujemy uzyskanego wyniki.

13 listopada 2018 r. odbędzie się etap główny. Wszystkim zgłoszonym uczestnikom życzymy powodzenia.

Organizatorem konkursu w ZSME jest Pani Edyta Kowalska.