5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy Służących na Rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 r. Celem obchodów jest uznanie pracy wszystkich ludzi dobrej woli, podziękowanie za ich trud, poświęcony czas oraz bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym. Według słownika języka polskiego wolontariusz to osoba dobrowolnie pracująca bez wynagrodzenia w celu niesienia pomocy innym.

Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością (Matka Teresa z Kalkuty)

Jednym z pierwszych ludzi, którzy pojmowali wolontariat we współczesnym znaczeniu był szwajcarski pacyfista, Pierre Ceresole. W 1920 r. zorganizował pierwszy obóz ochotników, aby odbudować ze zniszczeń wojennych wioskę w pobliżu Verdun. Po II wojnie światowej powstało wiele inicjatyw i organizacji międzynarodowych, promujących wolontariat. Jedną z nich jest UNESCO, które powołało do życia instytucję zrzeszającą obecnie ok. 140 organizacji.

W Polsce także rozpowszechniła się idea wolontariatu. We współczesnym tego słowa znaczeniu, funkcjonuje od początku lat 20 XX w. W 1993 r. powstało w Warszawie Centrum Wolontariatu. Była to pierwsza tego typu placówka w naszym kraju. Bardzo duży wpływ  na rozwój świadomości wolontaryjnej wywarła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka.

W zawiązku z zaistniałą sytuacją i szerzącą się pandemią koronawirusa, wolontariat nabiera teraz szczególnego znaczenia. Wiele osób włączyło się w pomoc skierowaną do seniorów, ludzi zarażonych w szpitalach, przebywających na kwarantannie, samotnych i potrzebujących pomocy.

Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego.

Każdy ma coś, co może dać innym. (Barbara Bush)

Od wielu lat, nasza szkoła zajmuje się działalnością charytatywną. Szkolne Koło Wolontariatu wspiera wiele akcji lokalnych oraz działań ogólnopolskich. Niestety, w tym roku, w związku z zaistniałą sytuacją, nasze działania zostały ograniczone. Zabrakło cyklicznych wydarzeń, takich jak Kiermasz Rzeczy Zbędnych – Niezbędnych, gastronomiczny kiermasz na rzecz chorych dzieci, zbiórka żywności dla biednych i samotnych, kwesta na rzecz schronisk dla zwierząt, „Szlachetna paczka”, inicjatywy podejmowane na rzecz Tarnowskiego Hospicjum Domowego i wiele innych. Mimo wszystko, staramy się jednak pomagać tym, którzy pozostają w potrzebie. Zbieramy plastikowe nakrętki na misyjne studnie, przekazaliśmy żywność i środki czystości dla Polaków mieszkających na Ukrainie, wspomagamy Tarnowskie Hospicjum Domowe. Na ile jesteśmy w stanie, odpowiadamy na apele osób prywatnych i instytucji publicznych. Przy tej okazji zachęcamy społeczność szkolną do włączenia się w działania Szkolnego Koła Wolontariatu i pracę na rzecz potrzebujących. Jak powiedział nasz rodak, Św. Jan Paweł II:

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

A.G.