Przypominam wszystkim uczniom, korzystającym z aplikacji Teams za pośrednictwem przeglądarki internetowej, że dostępna jest również aplikacja klasyczna (Windows) oraz mobilna (Android i iOS): https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem tego samego loginu i hasła co do aplikacji web.