Po raz kolejny Pałac Młodzieży w Tarnowie zorganizował akcję „Marzycielska Poczta”. Wydarzenie miało miejsce 30 października 2018 roku i polegało na pisaniu listów do chorych dzieci. Tym razem były one adresowane do Filipa i Wiktorii. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie z klasy 2MA: Jakub Piasecki, Marcin Piotr Cygan, Daniel Lebryk, Kacper Matura, Jakub Chrzanowski, Patryk Łątka, Piotr Karaś, Daniel Ligęza, Jakub Wrona, Karol Płameta.