9 października br. odbyła się w bibliotece szkolnej nietypowa lekcja wychowawcza promująca czytelnictwo. Panie bibliotekarki zorganizowały ją w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Uczniowie klasy 3MA mieli za zadanie przygotować debatę pt. „Książka a media”. Reprezentanci poszczególnych grup bronili swoich racji, potwierdzając lub obalając tezę: „Książka jest lepsza niż media”. Pomimo rozwoju technologii informacyjno – komunikacyjnych w XXI w., zdecydowanie więcej argumentów przemawiało za książką.

W debacie wykorzystano także projekty czytelnicze przygotowane przez uczniów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

A. G.