Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas dotyczące informacji o bieżących wynikach edukacyjnych odbędą się dnia 15 listopada 2022 r. w godzinach od 16:00 do 17:30

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą obecni w salach:

  • Nauczyciele przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – sala 59
  • Nauczyciele przedmiotów humanistycznych – sala 55
  • Nauczyciele języków obcych – sala 60
  • Nauczyciele przedmiotów zawodowych – sala 73
  • Nauczyciele przedmiotów informatycznych – sala 58
  • Nauczyciele wychowania fizycznego – sala 42

Rozmieszczenie sal:

  • parter: biblioteka, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49,
  • I piętro: P1, P2, 55, 58, 59, 60,
  • II piętro: 69, 71, 73, 75, 77

Obecność wszystkich nauczycieli w tym czasie jest obowiązkowa!

Udostępnij w mediach społecznościowych: