Biblioteka szkolna, po raz kolejny, zorganizowała konkurs adresowany do uczniów klas pierwszych: „Tadeusz Tertil – mój patron”. Uczniowie musieli zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi życia i działalności Patrona ZSME – Tadeusza Tertila. „Burmistrz wszechczasów” miastu służył 16 lat. W czasach, kiedy sprawował swój urząd, dał się poznać jako wybitny polityk, samorządowiec, społecznik, a nade wszystko patriota.

Organizatorzy konkursu mieli na celu, przede wszystkim, zapoznać młodych ludzi z sylwetką i wybitnymi osiągnięciami Tadeusz Tertila – „burmistrza niepodległości”, kształtowanie postaw patriotycznych oraz więzi z krajem ojczystym i regionem.

Wydarzenie miało miejsce 26.09.2019r. w bibliotece szkolnej. W potyczce bezkonkurencyjny okazał się uczeń klasy 1TIG – Dominik Polityło. Drugie miejsce zajął Sebastian Kurczab z klasy 1TAP. Na podium znalazł się również przedstawiciel klasy 1TAG – Tomasz Lis. Jury konkursowe postanowiło wyróżnić także ucznia klasy 1IAP, Mateusza Kutę, który uplasowała się tuż za podium.

Laureatom gratulujemy! Nagrody zostaną wręczone na uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości i Patrona Szkoły (8.11.2019 r.).

A.G.