„Czyja  to karykatura?” to konkurs, który biblioteka szkolna organizuje po raz drugi. Tym razem ze względu na zaistniałą sytuację, przeprowadzony zostanie on zdalnie. Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej.

Konkurs szkolny: Czyja to karykatura?

Organizator: Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Mechaniczno –  Elektrycznych w Tarnowie

Cele:

  • promowanie biblioteki i literatury,
  • rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy o wizerunkach pisarzy,
  • propagowanie zainteresowań karykaturą.

 Warunki uczestnictwa:

  • konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSME,
  • uczestnicy konkursu mają za zadanie odgadnąć jak największą liczbę postaci spośród 12 przedstawionych karykatur pisarzy polskich. Tablica z obrazami zamieszona jest na stronie internetowej ZSME i https://www.facebook.com/Biblioteka-ZSME,
  • prawidłowe odpowiedzi należy przesyłać na adres: r.chlupka@zsme.tarnow.pl do dnia 31 marca 2020 r.,
  • lista nagrodzonych osób zostanie zamieszona na stronie internetowej szkoły,
  •  na zwycięzców czekają „5” z języka polskiego i  nagrody rzeczowe do odbioru w bibliotece szkolnej po powrocie z kwarantanny.