W roku szkolnym 2019/2020 wznowiono potyczkę o miano najlepszych czytelników miesiąca. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: dla osoby indywidualnej, która wypożyczyła najwięcej książek w danym miesiącu oraz dla klasy, której średnia wypożyczeń na jednego ucznia była największa.

Czytamy :)

We wrześniu laureatami konkursu zostali: Igor Dubas z klasy 2TA oraz klasa 1TAP. Biblioteka szkolna honoruje także nagrodą specjalną Czytelnika Roku. W roku szkolnym 2018/19 tytuł ten zdobył Jan Frankowski z klasy 2MB.