Nauczyciele przedmiotów maturalnych dobrowolnie organizują spotkania on line (np. Office 365 – Teams) dla zainteresowanych absolwentów Technikum Nr 4 w ZSME z od dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w klasach czwartych.

Absolwenci zostali poinformowani o możliwości konsultacji w szkole od dnia 25.05.2020 r. (Komunikat MEN z dnia 13 maja 2020 r.).

Chęć udziału w konsultacjach bezpośrednich w szkole zainteresowany absolwent zgłasza konkretnemu nauczycielowi drogą elektroniczną (e-mail).

Nauczyciel ustala szczegóły konsultacji i przekazuje informację o spotkaniu dyrektorowi ZSME co najmniej dzień wcześniej, do godz. 15:00.

Nauczyciel i uczniowie w czasie spotkania zachowują wytyczne GIS, MZ i MEN w tej sprawie.

W celu skontaktowania się z nauczycielami można wykorzystać aplikacje Outlook lub Teams pakietu Office 365 i za ich pomocą odszukać wybranego nauczyciela (imię, nazwisko lub adres e-mail). Wszyscy nauczyciele mają adresy e-mail utworzone zgodnie z szablonem: pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko w domenie zsme.tarnow.pl np. j.nowak@zsme.tarnow.pl.

Konta Office 365 dla absolwentów będą dostępne do końca września 2020 roku.