Od soboty 17 października Tarnów znalazł się w czerwonej strefie. W związku z tym od poniedziałku 19.10.2020 r. uczniowie naszej szkoły przejdą na tryb kształcenia na odległość. Zarządzenie Dyrektora ZSME w tej sprawie wychowawcy klas prześlą do wszystkich rodziców/opiekunów uczniów.

Zajęcia zdalne będą się odbywały przy wykorzystaniu platformy Office 365, a w szczególności z aplikacji: Teams (zajęcia on-line), Outlook (poczty elektronicznej) oraz szkolnej platformy Moodle (materiały dydaktyczne).

Udostępnij w mediach społecznościowych: