Czy wiecie co to „sleeveface”? Wystarczy wybrać okładkę swojej ulubionej książki i pomysłowo „wmontować” ją w swoją sylwetkę. Można nią zasłonić twarz lub ułożyć tak, aby udawała jakąś część ciała lub ubioru a następnie zrobić zdjęcie. To właśnie jest „seeveface”. Jeśli macie jakieś fajne pomysły to zapraszamy do konkursu!

REGULAMIN KONKURSU:

1. Cele konkursu:

 • wzbudzanie zainteresowania księgozbiorem biblioteki szkolnej,
 • popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 • popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

2. Przebieg konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSME w Tarnowie,
 • każdy uczestnik może wykonać 3 fotografie sleeveface, format zapisu: JPG, PNG,
 • folder z fotografiami oraz każda fotografia musi być opisany imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem wykorzystanej książki,
 • prace w formie elektronicznej należy przesłać do dnia 28 listopada 2019 roku na adres r.chlupka@zsme.tarnow.pl. W tytule maila należy wpisać hasło „sleeveface”,
 • zdjęcia mogą być poddane obróbce graficznej np. poprawa kolorów, kadrowanie.
 • Nie należy poprawiać okładki książki, układu modela, układu zdjęcia.

 3. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 • komisja oceni prace według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność i pomysłowość prac, wkład pracy,
 • prace oceni jury w składzie przewodnicząca: Marta Piszczek oraz Renata Chlupka – Kosiba, Agnieszka Gawron, Iwona Przebięda, King Pułkownik, Tomasz Korczak.

4. Nagrodami w konkursie będą oceny z języka polskiego (4, 5, 6 w zależności od decyzji jury). Przewidziane są także upominki rzeczowe.