W dniu 9 października 2018r. w godzinach 9.00-14.00, odbyła się Gra Miejska „Z Tertilem odkrywamy niepodległy Tarnów” zorganizowana przez Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie. Wydarzenie to wpisuje się w świętowanie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 10 rocznicy nadania Technikum Nr 4 imienia Tadeusza Tertila i jest częścią projektu „Z Tertilem ku Niepodległej” realizowanego przez Zespół Szkół Mechaniczno ‑ Elektycznych w Tarnowie.

Celem gry było zapoznanie uczniów z postacią wybitnego tarnowianina, burmistrza przełomu, dzięki któremu Tarnów 31 października 1918 r. odzyskał niepodległość. Gra łączyła w sobie elementy wiedzy historycznej, geograficznej, polonistycznej, a także z zakresu historii sztuki. Gra miejska uzupełniała realizowany program szkolny, a jednocześnie rozszerzyła horyzonty wiedzy i zainteresowań uczestników. Gra miała również na celu pokazanie alternatywnych metod nauki, integrację grup młodzieży oraz zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania wiedzy i wyciągania własnych wniosków. Udział w grze miejskiej był również dobrą okazją do kształtowania postaw moralnych i patriotycznych, poprzez poznawanie osoby Tadeusza Tertila, tak ściśle związanego z Tarnowem.

W Grze Miejskiej wzięło udział 12 trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjum. Gra polegała na odnalezieniu pięciu punktów kontrolnych, w których drużyny otrzymały punktowane zadania do rozwiązania. Punkty kontrolne były rozlokowane w obrębie tarnowskiej Starówki i odkrywały przed uczestnikami ciekawe jej historie. Zadania natomiast odnosiły się do postaci samego Tadeusza Tertlila, jego historii, działalności naukowej, społecznej i patriotycznej.

Punkty kontrolnych było 10, obsługiwali jej uczniowie ZSME. Drużyny biorące udział w grze poruszały się po Starówce pod opieką swoich nauczycieli. We współzawodnictwie liczyła się nie tylko wiedza, ale szybkość znajdowania punktów kontrolnych i dalej rozwiązywania zadań.

Informacje o każdej drużynie, obsługujący punkty kontrolne, przekazywali za pomocą specjalnej aplikacji do protokołu zbiorczego, dzięki czemu osoby odpowiedzialne za Grę mogły śledzić na bieżąco przebieg Gry i wyniki drużyn.

Najlepsza okazała się drużyna ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w składzie Amelia Bąk, Magdalena Bodzioch, Lena Kołton, miejsce drugie zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 24 im. M. Kopernika w składzie Julia Jeż, Emiliana Cholewiak i Wojciech Kaczówka a miejsce trzecie wywalczyła drużyna z Gimnazjum nr 11 w składzie Krystian Brosz, Mirosław Łuczkowiec i Kamil Kras.

Nagrody dla uczestników ufundował Urząd Miasta Tarnowa oraz ZSME

Autorami Gry „Z Tertilem odkrywamy niepodległy Tarnów” są nauczyciele ZSME: mgr Grażyna Marta Dziurok i mgr Renata Michalska.

Autorem zdjęć dokumentujących przebieg gry jest nauczyciel ZSME mgr Tomasz Korczak.