12 października 2018 r w naszej szkole świętowaliśmy wspólnie Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji społeczność szkoły wzięła udział w uroczystej akademii, którą poprowadził przewodniczący samorządu szkolnego – Adrian Augustyn. W części oficjalnej głos zabrał Pan dyrektor Jan Onak, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczył wybranym nauczycielom nagrody. Następnie przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Uczniowie poprzez słowa przysięgi zobowiązali się do godnego reprezentowania szkoły, systematycznej i sumiennej nauki oraz szanowania drugiego człowieka. Po części oficjalnej uczniowie kl 1IA oraz 1TC w humorystyczny sposób zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. Uroczystość zakończyła się turniejem sportowym klas pierwszych.

Akademia była przygotowana pod nadzorem Pani Anny Banach, Pani Anety Gądek, Pani Kingi Pułkownik.

Oprawa muzyczna: Pan Adam Kaniarz
Poczet sztandarowy: Pan Bogdan Liska
Turniej sportowy: Pani Agata Gurgul.