W związku z zaistniałą sytuacją, związaną z pandemią koronawirusa, w tym roku Tydzień Bibliotek nie może być obchodzony w sposób tradycyjny. Dlatego też biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny pod hasłem: „Domowe czytanie. Fotka z książką”. Pokażmy, że czytamy, a książki są nam bliskie.

W dobie rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych można odnieść mylne wrażenie, że zanika wartość „słowa pisanego”. Dlatego doceńmy zalety czytania. Czas się zatrzymał. Możemy zająć się tym, na co do tej pory nie mieliśmy czasu. Wykorzystajmy go na lekturę!

Zrób zdjęcie z książką, którą aktualnie czytasz, z którą nie możesz się rozstać lub jest dla Ciebie ważna. Sposób wykonania zdjęcia konkursowego jest dowolny. Zrób zdjęcie domownika, który czyta, pupila z książką. Czytanie może być ukazane w zabawny lub poważny sposób. Możesz wykorzystać do tego celu przedmioty domowego użytku, ciekawe stroje lub łono natury. Koncepcję pozostawiamy Tobie.

Warunki uczestnictwa:

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka ZSME w Tarnowie. Osoby koordynujące: Renata Chlupka – Kosiba, Agnieszka Gawron.
 2. Udział w konkursie (wysłanie zdjęcia) jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz udostępnienie i opublikowanie pracy.
 3. Cele konkursu: promowanie czytelnictwa jako wartościowej formy spędzania wolnego czasu; zachęcenie do lektury; rozwijanie wyobraźni; aktywizowanie uczniów poprzez udział w przedsięwzięciu; rozwijanie zainteresowań uczniów, np. fotograficznych.
 4. Adresaci: wszyscy czytelnicy biblioteki szkolnej: uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy naszej placówki.
 5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zdjęcie.
 6. Prace nadsyłane są na adres: a.gawron@zsme.tarnow.pl do 24.05.2020 r. W temacie e-maila wpisujcie nazwę konkursu: „Domowe czytanie”. W treści wiadomości proszę podać: imię, nazwisko i klasę (w przypadku uczniów).
 7. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 8. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej biblioteki szkolnej oraz ZSME.
 9. Nagrodzone i najciekawsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na gazetce bibliotecznej oraz na stronie internetowej biblioteki szkolnej oraz ZSME.
 10. Oceniane będą: pomysł na wykonanie zdjęcia, jakość, walory estetyczne oraz zgodność z tematyką konkursu.
 11. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody !!!

Zapraszamy do udziału w konkursie! Pokażcie, że czytacie!