Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Zdrowia w ramach Projektu pt.: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Zasadniczym celem programu jest wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomstwa, zwłaszcza spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. Tytuł programu nawiązuje do słowa łacińskiego „ars”, czyli sztuka. Treściowo nawiązuje do założenia, że budowanie, rozwój i trwanie relacji miłości w rodzinie jest swoistą sztuką, wymaga dojrzałości i odpowiedzialności. Konsekwencje naszych ryzykownych zachowań dotyczą nie tylko nas samych, ale także tych którzy nas otaczają, zwłaszcza najbliższych i najsłabszych.