W dniach 5-6 marca 2020 roku uczennice naszej szkoły: Aleksandra Cybułka – 1IAP, Aleksandra Biga – 1 IAP, Magdalena Budzik – 1TIG, Katarzyna Starzyk – 3IA oraz Sylwia Dobek – 3IA uczestniczyły w dwudniowym hackatonie pt. „Alice envisions the future”. Wydarzenie to odbyło się w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Uczennice uczestniczyły w wielu wykładach i warsztatach poświęconych sztucznej inteligencji. Projekty konkursowe tworzyły w zespołach 6 – osobowych. W zwycięskiej drużynie znalazła się Sylwia Dobek. Wyjazd zorganizowała Pani Edyta Kowalska, a opiekę nad uczennicami sprawowała Pani Renata Michalska.

Gratulujemy wszystkim uczestniczkom!