Ożywmy przeszłość roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości POLSKI…

     A przeszłość ożywili dnia 2 czerwca 2018 roku absolwenci Technikum Mechanicznego nr 2 w Tarnowie.

     50 lat temu, czyli w 1968 r, byli pierwszymi abiturientami tej szkoły, technikum na podbudowie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Na uroczyste spotkanie przybyło ich 24 z 36 kończących kiedyś szkołę. Spotkanie odbyło się w siedzibie dawnej szkoły, a obecnie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Przybyłych na spotkanie przywitał gospodarz miejsca dyr. mgr Jan Onak.

W trakcie swojego wystąpienia przedstawił krótką historię ZSME do chwili obecnej.

     Była też lekcja wspomnień.  Poprowadził ją ks. Ryszard Grzybowski ówczesny katecheta technikum. Kilka godzin później celebrował on również Mszę św. w kościele Księży Filipinów.

     Po mszy wszyscy udali się na spotkanie towarzyskie, aby kontynuować wspomnienia z lat szkolnych sprzed pół wieku.