Gdyby wymienić najważniejszą pozytywną cechę charakteru człowieka, byłaby nią odpowiedzialność. Jest to cecha ludzi lubianych i szanowanych, których życie, mimo przeciwności, przebiega w miarę stabilnie. Ludzie odpowiedzialni mają mniej codziennych problemów, niż ci nieodpowiedzialni, rzadziej wpadają w kłopoty i łatwiej jest im funkcjonować w każdej społeczności.

Odpowiedzialność jest  nadrzędną cechą człowieka, od której pochodzi szereg innych ważnych cech, między innymi:

 • solidność,
 • obowiązkowość,
 • punktualność,
 • sumienność,
 • empatia
 • dojrzałość,
 • konsekwencja,
 • lojalność,
 • mądrość,
 • pracowitość,
 • rozsądek,
 • rozwaga,
 • roztropność,
 • szlachetność,
 • uczciwość,
 • wytrwałość,
 • zdecydowanie
 • zdyscyplinowanie.

Pozytywny wpływ odpowiedzialności objawia się w każdej dziedzinie naszego życia, począwszy od szkoły, po pracę, działalność biznesową, sprawy rodzinne i domowe oraz relacje towarzyskie. Człowiek odpowiedzialny ma dobre relacje z ludźmi i stara się wykonywać swoje obowiązki, czy to w szkole, czy w pracy.

Nie ma ludzi doskonałych i odpowiedzialność również nie czyni z człowieka ideału, bo nie chodzi tu o to, żeby sprostać wszystkim wymaganiom, jakie mamy do zrealizowania w życiu, ale o to, żeby starać się to robić bez względu to, czy nam się chce, czy nie. Jeżeli inni będą widzieli, że mamy szczere chęci i wykonujemy sumiennie swoją pracę, to zazwyczaj wybaczą nam drobne potknięcia.

Przeciwieństwem odpowiedzialności jest  nonszalancja, czyli lekceważenie obowiązków i uczuć innych ludzi. Człowiek nonszalancki jest często atrakcyjny towarzysko, ale w codziennym życiu wypada bardzo słabo i tak naprawdę nikt nie chciałby mieć z nim bliżej do czynienia ani w domu, w pracy czy w szkole.

Człowiek odpowiedzialny jest świadomy swoich wad i zalet, zna swoje możliwości i umiejętności i stara się sprostać zadaniom, których się podjął. Dotyczy to zarówno spraw fundamentalnych związanych z rodziną i bliskimi osobami, jak i spraw codziennych w relacjach z sąsiadami, kolegami, współpracownikami i znajomymi. Istotną sprawą jest też odpowiedzialność wobec siebie i innych i realizowanie zadań, które sami sobie zadaliśmy. Człowiek odpowiedzialny za własne życie i życie innych nieustannie się rozwija, ponieważ wie, że tego wymaga codzienna egzystencja.

Odpowiedzialność wiąże się z wysiłkiem, systematycznością, myśleniem o innych i o banalnych sprawach związanych z mieszkaniem, pracą i ludźmi, z którymi jesteśmy mniej lub bardziej związani.

Życzymy sobie i wam aby tą lekcję z odpowiedzialności wszyscy zdali celująco.