Kraków, po raz kolejny, wysłał do całego świata komunikat: „Czytać to bardziej żyć”. Żyć intensywniej, pełniej, więcej rozumieć i więcej doświadczać. Biblioteka szkolna postanowiła odpowiedzieć na ten apel.

Dnia 25 X 2019 r. panie bibliotekarki wraz z klasą 3MA wzięły udział w tym wydarzeniu zorganizowanym w Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym EXPO Kraków. Targi Książki to impreza wielopłaszczyznowa i różnoraka. Prezentuje ofertę wydawniczą polskich i zagranicznych wydawnictw,  organizuje spotkania z autorami, warsztaty i panele dedykowane branży wydawniczo – księgarskiej, happeningi literackie,  spektakle teatralne oraz konkursy, wystawy itp. Według szacunkowych danych, Targi Książki odwiedziło 68 tysięcy czytelników.

Jest to kolejne wydarzenie promujące czytelnictwo wśród młodych ludzi, w którym wzięła udział biblioteka ZSME.

A. G.