Drodzy kandydaci do Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila w Tarnowie przypominamy:

W dniach od 31 lipca 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r. należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał).

Pytania proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@zsme.tarnow.pl lub telefonicznie: 14 621 61 84, (wewnętrzny: 30, sekretariat młodzieżowy).

Przydatne informacje.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Plakat_promocyjny_ZSME_2020_nowosc_v2-01-727x1024.png

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie nie prowadzi naboru do Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 na rok szkolny 2020/2021.