Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie to szkoła ze 135-letnią tradycją. W roku szkolnym 2018/2019 placówka obchodzić będzie jubileusz 10–lecia nadania Technikum Nr 4 imienia Tadeusza Tertila. Społeczność szkolna w sposób szczególny pragnie uczcić święto Patrona Szkoły łącząc je z wyjątkowym i niepowtarzalnym wydarzeniem w naszym kraju –  obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 Z tej okazji  ZSME postanowiło, w okresie od czerwca do listopada 2018 r., zrealizować  projekt „Z Tertilem ku Niepodległej”. Nazwa projektu nawiązuje do roli,  jaką burmistrz Tadeusz Tertil odegrał, czyniąc Tarnów pierwszym miastem wolnym od jarzma zaborów. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży ZSME oraz  uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa i okolic, a jej celem jest zorganizowanie szeregu przedsięwzięć, które utrwalą pamięć o osobach, miejscach i wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości i tym samym pobudzą społeczność naszej Małej Ojczyzny do refleksji nad ciągle aktualnym tematem patriotyzmu.

Zadania przyjęte do realizacji przez ZSME w ramach projektu „Z Tertilem ku Niepodległej” z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 10 rocznicy nadania Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila.   

Lp. Zadanie Forma realizacji
1 Pogłębienie i poszerzenie u młodzieży wiedzy o wydarzeniach z okresu 1914 – 1918 Cykl wykładów naukowych oraz szkolnych audycji o tematyce niepodległościowej
2 Przypomnienie postaci burmistrza Tarnowa T. Tertila i zapoznanie z jego działalnością Konkurs wiedzy o życiu i działalności „burmistrza wszechczasów”, oddanie Patronowi hołdu na cmentarzu
3 Rozbudzanie szacunku do miejsc pamięci narodowej, propagowanie idei ochrony tych miejsc Patriotyczny rajd „Szlakiem frontu wschodniego I wojny światowej”, uczczenie miejsc pamięci narodowej (cmentarzy wojskowych, grobów żołnierskich, pomników)

Konkurs fotograficzny „Miejsca pamięci narodowej w mojej Małej Ojczyźnie”

4 Rozwijanie u młodzieży zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym regionu, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Tarnowa jako pierwszego niepodległego Gra miejska dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych „Z Tertilem odkrywamy niepodległy Tarnów”
5 Kreowanie i umacnianie postaw patriotycznych, wzbogacenie wiedzy na temat postaci i wydarzeń historycznych związanych z naszym krajem Konkurs filmów patriotycznych pt. „Współczesny patriotyzm – co to znaczy dla Ciebie?”, stworzonych przez uczniów ZSME w oparciu o własną inicjatywę

Konkurs „Ożyw przeszłość! Wskrześ bohatera!” na zaprezentowanie postaci historycznej mającej wpływ na kształt Polski, przeznaczony dla uczniów klas 1 i 2 Technikum Nr 4

6 Kształtowanie świadomych postaw obywatelskich Regionalny Turniej Debat „Salon Niepodległości im. Tadeusza Tertila” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  organizowany w ramach projektu „Nauczyciel z kulturą”, w którym uczestnicy dyskutować będą na tematy historyczne oraz społeczno-polityczne
7 Rozbudzanie szacunku do tradycji narodowych i regionalnych Stworzenie fotogalerii, prezentacja na korytarzach szkolnych

Zwieńczeniem projektu będzie uroczysta akademia, w trakcie której odbędzie się debata finałowa „Salonu Niepodległości im. Tadeusza Tertila” połączona ze wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych.