Pani Edyta Pajor wraz ze swoimi wychowankami podjęła się akcji zbiórki pieniędzy na Tarnowski Azyl Dla Zwierząt oraz OTOZ Animals – Inspektorat w Tarnowie. Przedsięwzięcie miało miejsce 12 czerwca 2018 roku. Zbiórkę na  terenie ZSME  przeprowadzili uczniowie klasy 2TC Łukasz Siedlik i Paweł Wojciechowski. Udało się pozyskać kwotę 374,66 zł, za które zakupiona została karma dla bezdomnych podopiecznych obu organizacji.