Finał VII edycji Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów odbył się 7.06.2018 r.

Tradycyjnie Konkurs przeprowadzony był w dwóch etapach:

Etap pierwszy – zdalny, uczniowie pod nadzorem opiekuna rozwiązywali test on-line sprawdzający wiedzę z podstawy programowej obowiązującej uczniów gimnazjum z przedmiotu Informatyka. Wzięło w nim udział 43 uczestników – uczniów gimnazjów z miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Do etapu drugiego zakwalifikowało się 16 osób, które osiągnęły najlepsze wyniki w teście.

Etap drugi – finałowy – zadania logiczne rozwiązywane przez zakwalifikowanych uczestników w siedzibie ZSME.

Wyniki finału VII edycji Konkursu Informatycznego dla gimnazjalistów:

  • I miejsce – Jakub Magiera, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żabnie (opiekun: Wojciech Pyteraf). Nagroda za I miejsce: bon na sprzęt komputerowy o wartości 500 zł, książka wydawnictwa Helion.
  • II miejsce – Justyna Brzozowska, SP nr 1 w Skrzyszowie (opiekun: Jarosław Horbacewicz). Nagroda za II miejsce: bon na sprzęt komputerowy o wartości 300 zł, książka wydawnictwa Helion.
  • III miejsce – Emilia Czuba, SP nr 1 w Skrzyszowie (opiekun: Jarosław Horbacewicz). Nagroda za III miejsce: bon na sprzęt komputerowy o wartości 200 zł, książka wydawnictwa Helion.

Wyróżnienia:

  • Dawid Budzyń – Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach (opiekun: Marta Herduś).
  • Kamil Karaś –  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach (opiekun: Marcin Bąk).
  • Michał Karteczka – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żabnie (opiekun: Wojciech Pyteraf).

Nagrodami dla wyróżnionych były książki o tematyce informatycznej oraz dyplomy.

Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do finału otrzymali dyplomy uczestnictwa, a ich opiekunowie dyplomy podziękowania. Wzory dyplomów zostały przygotowane przez Pana Tomasza Korczaka – nauczyciela ZSME.

Wartość nagród w konkursie to 1700 zł, a sponsorami byli: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów ZSME oraz wydawnictwo Helion.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, a uczestnikom dziękujemy za przybycie i zaciętą walkę. Zapraszamy za rok na kolejną edycję Konkursu.

Organizatorami Konkursu w ZSME są: Anna Baran i Edyta Kowalska.