4 czerwca klasy 1TA pod opieką p. E.Pajor  oraz 1MA pod opieką p. A. Wojdan zwiedzały Składowisko Odpadów Komunalnych w Tarnowie. Na terenie zakładu można było obejrzeć kwatery zrekultywowane i czynną, kompostownię odpadów zielonych, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, elektrownię zasilaną biogazem wydzielającym się ze składowiska odpadów oraz wiele innych elementów niezbędnych do prawidłowego gospodarowania odpadami. Zajęcia terenowe uświadomiły jak wielkie ilości śmieci powstają w naszych gospodarstwach domowych oraz ile wysiłku i środków kosztuje unieszkodliwienie lub przetworzenie tych śmieci w sposób bezpieczny dla środowiska. Oprócz obiektów związanych z gospodarką odpadami, podczas zajęć terenowych zwiedziliśmy położony w obrębie zakładu Azyl dla psów i kotów.

Ciekawostka: w 2017 roku na składowisko odpadów PUK przy ul. Komunalnej w Tarnowie trafiło nieco ponad 17 tys. ton odpadów.  Wśród selektywnie zebranych odpadów – największą grupę stanowią odpady zielone (ok. 4 tys. ton) i wielkogabarytowe (ok. 2 tys. ton). Pozostałe odpady o charakterze surowcowym (papier, szkło, plastik, metal) to raptem niecałe 100 ton rocznie.