CELE KONKURSU:

 • Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych
 • Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
 • Prezentacja pisanek wielkanocnych oraz okolicznościowych tekstów literackich, jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZSME w Tarnowie.
 • Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości; wraz z pisanką należy przedłożyć tekst okolicznościowy (życzenia, fraszka, wiersz, itp.) dotyczący Wielkanocy.
 • Przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne – obowiązuje kształt jaja.
 • Uczestnicy konkursu korzystają z własnych materiałów. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów, zostaną sprzedane na kiermaszu charytatywnym.
 • Komisja oceni prace według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność i pomysłowość prac, opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki), estetyka wykonania.
 • Ocena prac konkursowych przeprowadzona będzie w bibliotece szkolnej w dniu 9 marca 20178 roku, przez powołane w tym celu jury. Pisanki należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 7 marca 2018 roku.

Nagrodami w konkursie będą oceny z języka polskiego (4, 5, 6 w zależności od decyzji jury).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!