Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” pragnie zaprosić uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w trzeciej edycji projektu poświęconego Janowi Pawłowi II pod hasłem „Wy jesteście przyszłością świata. W tym roku ramach projektu planujemy organizację cyklu imprez mających na celu ukazanie życia i działalności Karola Wojtyły oraz jego twórczości artystycznej. Są to:

  • Konkurs recytatorski „ Poezja Karola Wojtyły”,
  • Konkurs literacki „Jan Paweł II we wspomnieniach mieszkańców Małopolski”,

Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej Fundacji Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”: www.synergia.tuchow.pl oraz stronie projektu: http://projektpapieski.wordpress.com