Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami – firmami SIEMENS Polska oraz KAMAMI ogłasza konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem: Elektronika by żyło się łatwiej

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – szczególnie liceów i techników o profilach matematyczno-fizycznych, politechnicznych, elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych, automatycznych i pokrewnych. Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki.

Mogą nimi być: 

 • układy elektroniczne, 
 • systemy mechatroniczne, 
 • aplikacje sterowników programowalnych PLC takich jak SIMATIC S7, LOGO! oraz innych, 
 • aplikacje na mikrokontrolerach, 
 • aplikacje na smartfony i tablety, 
 • programy komputerowe,
 • inne.

Zakres zastosowań może obejmować między innymi: 

 • wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (niedowidzących, niedosłyszących, mających problemy z komunikacją, poruszaniem itp.), 
 • elektronika dla zdrowia – rozwiązania wspomagające trening, dietę oraz kuracje, 
 • domowe systemy bezpieczeństwa (zabezpieczenia antywłamaniowe, symulatory obecności osób i zwierząt obronnych),  automatyka domowa – automatyczne systemy ogrzewania i wentylacji, sterowanie bramami, oknami oraz roletami, 
 • systemy dokarmiania zwierząt domowych oraz podlewania roślin podczas nieobecności domowników, 
 • stacje meteorologiczne, 
 • systemy odmierzania czasu (np. rejestrowanie czasu użytkowania urządzeń i materiałów eksploatacyjnych) 
 • systemy oświetlenia awaryjnego, 
 • wszelkie urządzenia ruchome – w tym modele pojazdów, robotów kroczących, obiektów latających, 
 • urządzenia warsztatowe – przyrządy pomiarowe, zautomatyzowane obrabiarki, drukarki 3D, inne.

Do konkursu można zgłaszać projekty oryginalne, jak również projekty już prezentowane w innych konkursach. Przyjmowane będą zarówno projekty indywidualne, jak i zespołowe – np. będące efektem działalności kół zainteresowań. Osoby zamierzające wziąć udział w Konkursie powinny zarejestrować się na stronie konkursu konkurs.iele.polsl.pl podając proponowany temat projektu, swoje dane oraz dane nauczyciela- opiekuna. Termin rejestracji upływa z dniem 15 lutego 2018. Opis zrealizowanego projektu w postaci dokumentu PDF o objętości nie przekraczającej 6 stron należy przesłać na stronę Konkursu do dnia 28 lutego 2018. Szczegóły dotyczące formy dokumentu określone są w Regulaminie oraz szablonie projektu można znaleźć na stronie Konkursu. Spośród autorów przesłanych projektów wyłonione zostanie grono finalistów, którzy wezmą udział w drugim etapie, który odbędzie się początkiem kwietnia 2018 w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej. Uczestnicy finału przedstawią swoje projekty w formie 10 minutowej prezentacji. Spośród finalistów wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają roczne stypendium fundowane przez Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (pod warunkiem, że podejmą studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki) oraz nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów. Nagrody przewidziane są również dla szkół, z których wywodzą się laureaci. Na cele realizacji projektu konkursowego uczestnicy, jak i ich szkoły mają możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach sterowników PLC SIMATIC oraz LOGO! z oprogramowaniem. Patronem konkursu jest wydawnictwo AVT – wydawca miesięczników Elektronika dla Wszystkich oraz Elektronika Praktyczna. Szczegółowe zasady określone są w Regulaminie dostępnym na stronie konkursu: konkurs.iele.polsl.pl

Regulamin konkursu.

Zapraszamy do udziału