Electrical-2Kwalifikacje zawodowe:

 • EE.05. Montaż, uruchamianie i  konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka i astronomia

Próg punktowy: 90
Liczebność oddziału: 32

Szkoła posiada niezbędne pracownie, które umożliwiają pełną realizację założeń programowych z takich przedmiotów jak:

 • technologia i materiałoznawstwo elektryczne (podstawy konstrukcji mechanicznych, doboru materiałów, montażu urządzeń i wykonywania rysunków technicznych)
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • pracownia elektryczna i elektroniczna (przeprowadzanie badań różnych elementów i urządzeń elektronicznych w laboratorium)
 • instalacje elektryczne (budowa sieci i przepisy)
 • maszyny elektryczne
 • elektroenergetyka
 • energoelektronika
 • zajęcia praktyczne – w klasie 2 jeden dzień w tygodniu zajęcia na terenie Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień automatyki i sterowników PLC
 • praktyka zawodowa – w klasie 3, przez okres jednego miesiąca uczniowie mają zapewnioną praktykę na terenie TCKP, mają możliwość poszerzyć wiedzę z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, sterowników PLC i automatyki przemysłowej a także budowy instalacji elektrycznych)

Przedmiot specjalizacyjny (Instalacje elektryczne) – dodatkowy przedmiot w klasie 4 poświęcony budowie sieci elektrycznych, przepisom budowlanym oraz programowaniu sterowników PLC i innych układów współczesnej automatyki.

Przedmiot specjalizacyjny (Systemy automatyki przemysłowej) – automatyka przemysłowa (sterowanie elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne, budowa sterowników PLC, sensoryka, przekaźniki sterowane, układy komunikacyjne oraz technika regulacji, programowanie różnych sterowników przemysłowych, Siemens, Omron, Fanuc) zajęcia realizowane w formie pracowni, możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów potwierdzających znajomość programowania i obsługi sterowników danej firmy.

Obowiązkowa jest nauka dwóch języków obcych z możliwością podziału klasy na grupy ze względu na stopień zaawansowania:

 • angielski (2h / 2h / 3h /3h)
 • niemiecki (1h / 1h / 1h / 2h)

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (rozkład dodatkowych godzin w kolejnych klasach):

Nazwa przedmiotu Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV
Matematyka

(zakres rozszerzony)

1 1 1 3
Fizyka

(zakres rozszerzony)

  2 2 4
historia i społeczeństwo

(przedmiot uzupełniający)

  1 1 2

Szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (możliwość uzyskania uprawnień eksploatacyjnych do 1kV) oraz Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego (budynek przyległy do ZSME). Nauczanie może odbywać się w trybie modułowym.